Olyan fiatal vagy, mint a reményeid és olyan öreg, mint a kétségeid.
Albert Sweitzer

A lelki egészség, teljes egészségünk részeként a mindennapi életünk során képessé tesz bennünket arra, hogy életünket jól irányítsunk. Alapvető szükségleteinkhez hozzátartoznak a szeretetteljes kapcsolatok, tisztelet, önbecsülés, méltóság, szabadság és önkiteljesítés.

Az idősödés folyamán csökkennek a belső és külső védő tényezők ennek okai a: nyugdíjba vonulás, a testi erő csökkenésével, krónikus betegségek megjelenése, az egyedül maradás. Egyre erősödnek ugyanakkor az egészségkárosító, sebezhetőségi tényezők, mint a tehetetlenség érzés, elszigeteltség érzés, stigmatizált állapot. Az időskori lelkiállapot is a körülményekre való reagálás, a megbirkózási mechanizmusok mentén nevezhető egészségnek, vagy betegségnek.Ezen állapot javításáért jött létre intézményünk a Zathureczky Berta Központ.

Az intézmény célja: a növekvő arányú idős korú népesség életkorának meghosszabbodása, az egészségi állapotukra jellemző multimorbiditás és szociális ellátások iránti igény kielégítése, valamint a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás nyújtása, ápolást-gondozást nyújtó intézmény keretében. Az Idős gondozó és ápoló központ feladata elsősorban azoknak a személyeknek az ellátása, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, gondozást igényelnek. Célunk hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást, gondozást, ehhez szükséges szolgáltatásokat nyújtson minden lakó számára.

Az ápolást-gondozást nyújtó intézmény célja a beköltözött idős embernek a megváltozott életkörülményei mellett biztosítsuk az emberhez méltó tartalmas életet. Az egészség helyreállítása, illetve az egészségromlás megakadályozása, késleltetése mellett legfontosabb feladatunk annak elősegítése, hogy lakóink harmonikusan éljék meg napjaikat, szabadidejüket tartalmasan töltsék, családi kapcsolataikat megtartsák. Az aktivitás fenntartása, mind a testi, mind a szellemi tevékenységre vonatkozik.

A Zathureczky Berta Központ a következő helységekkel rendelkezik amelyek emeltszínvonalú ellátás biztosításának megfelelőek:

  • 31 összkomfortos, parkettás lakószoba, amelyekhez külön fürdőszoba tartozik. Biztonság és kényelem érdekében minden lakóegységet füstjelzővel, nővérhívásra alkalmas telefonkészülékkel és TV csatlakozóval láttunk el.
  • 2 megfelelően berendezett Pihenő szoba a Nappali gondozásban résztvevő személyeknek;
  • 1 közösségi használatú helyiség: a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges társalgó, TV, DVD, internet, klimatizált társalgó;
  • A törvény által előírt szabványoknak megfelelően berendezett saját konyha és ebédlő;
  • Orvosi rendelő, ügyeleti szoba;
  • EU-s szbványoknak megfelelően felszerel Fizikóterápiás és gyógytorna terem, klimatizált helység;
  • A törvény által előírt szabványoknak megfelelő mellékhelyiségek.
  • Az életkori sajátosságoknak megfelelő akadálymentes közlekedés biztosított.
  • 2020.07.01., szerda