Gyakran ismételt kérdések

1. Hogyan lehet igénybe venni a Napköziotthon szolgáltatásait?

A szolgáltatás igénybevételéhez egy kérést kell kitöltenie a kérvényezőnek ,amelyet letölthet a honlapunkról vagy amelyet igényelhet a székhelyen, meg egy személyazonossági másolatot, amely nyilvántartásba kerül a Zathureczky Berta Központ szociális irodájában.

2. Hogyan lehet igénybe venni a Bentlakás szolgáltatásait?

A szolgáltatás igénybevételéhez egy kérést kell kitöltenie a kérvényezőnek, amelyet letölthet a honlapunkról vagy amelyet igényelhet a székhelyen, meg egy személyazonossági másolatot, amely nyilvántartásba kerül a Zathureczky Berta Központ szociális irodájában.

3. Melyek a felvételi eljárások a Zathureczky Berta Központ kedvezményezettjeinek?

Az Központ szolgáltatásainak igényléséhez szükséges egy Beiratkozási kérelem és a személyazonossági igazolványról másolat, az igény az otthon szociális irodájában nyilvántartásba kerül. A következő lépésben a szociális munkások elkészítik a személy lakhelyén a környezettanulmányt és a központ orvosának részvételével elkészítődik a kérvényező kezdeti értékelése, felmérése.

Ezen adatok alapján a kinevezett bizottság elbírálja hogy a beiratkozó egyén teljesíti az előírt kritériumokat és javaslata alapján a Központ igazgatója elutasítja vagy elfogadja egy hónapos próbaidőre az idős személyt. A próbaidőre egy a szociális szolgáltatások nyújtásáról szóló előszerződés köttetik a Zathureczky Berta Központ és a lakó közt.

A multidiszciplináris csapat elkészíti az összetett értékelést, aminek alapján elkészül az egyéni gondozási terv. Az egyéni tervben kidolgozott programok végrehajtása a lakó segítési és gondozási adatlapjában lesznek feltárva.

A próbaidő után meghatározatlan időre kötődik meg a szociális szolgáltatásokról szóló szerződés.

4. Melyek a kedvezményezettek felvételi kritériumai?

1.A szolgáltatásokat kizárólag a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, nem fekvőbeteg, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek fogadhatók be.

2. Olyan idős személyek is bekerülhetnek, akik nem rendelkeznek megfelelő életkörülményekkel (nem elegendő a jövedelmük pénzügyi kötelezettségeik kifizetéséhez: épület karbantartás - meleg víz, villany, fűtés, adók stb.), azonban a központ szolgáltatásait tudják fizetni.

3. Ha egy jelentkező személy pszichiátriai vagy szenvedély betegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretén belül kell gondoskodni. Kivételt képez: időskori vagy egyéb szellemi leépülés, ha az állapotváltozás az intézményi elhelyezés után következik be.

4. Rendelkezzen sepsiszentgyörgyi lakcímmel

5. Milyen iratok szükségeltetnek az otthonba való felvételkor?

  1. a kérvényező által kitöltött és aláírt kérés
  2. születési bizonyítvány, illetve személyazonossági másolat
  3. egészségügyi igazolás, hogy nem szenved semmiféle fertöző, pszihés betegségben
  4. utolsó nyugdíjszelvény másolat
  5. környezettanulmány a kérvényező személy lakhelyén

6. Fizetési díjak

A szolgáltatások havi költsége az előző év költségei függvényében határozódik meg a Helyi Tanács által. Bővebb információt levélben az e-mail-n kaphatnak.

7. Melyek az eljárások a jogviszony megszüntetésére?

Intézményi jogviszony megszűnik

  1. A lakó kérésére
  2. Olyan magatartásokért, amelyek veszélyt jelentenek a lakóra és más lakókra nézve
  3. Abban az esetben, ha a lakó követelményei meghaladják a szolgáltató lehetőségeit
  4. Halálesetekben