Bentlakásos rendszer

A szocio - medikális szolgáltatást nyujtó Zathureczky Berta Központ kiváló hírneve a minőségi szolgáltatásoknak és körülményeknek köszönhető.

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent.

Célunk az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése.

1 - 2 személyes lakrész, összkomfortos, parkettás szoba, fürdőszoba.

Az otthonuk minden egyes apartmanja összkomfortos, amely parkettás szobából és fürdőszobából áll.

A felépített apartmanok megfelelnek a szabványoknak és előírásoknak.

A kedvezményezettek felvételi kritériumai a következők:

1. Az idősek otthonába kizárólag a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, nem fekvőbeteg, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek fogadhatók be.

2. Olyan idős személyek is bekerülhetnek, akik nem rendelkeznek megfelelő életkörülményekkel (nem elegendő a jövedelmük pénzügyi kötelezettségeik kifizetéséhez: épület karbantartás - meleg víz, villany, fűtés, adók stb.), azonban a központ szolgáltatásait tudják fizetni.

3. Ha egy jelentkező személy pszichiátriai vagy szenvedély betegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretén belül kell gondoskodni. Kivételt képez: időskori vagy egyéb szellemi leépülés, ha az állapotváltozás az intézményi elhelyezés után következik be.

4. Rendelkezzen sepsiszentgyörgyi lakcímmel

A központ kedvezményezettjének jogai:

 • a szabad közlekedéshez
 • a magánélethez
 • bármikor lemondani az otthon szolgáltatásairól
 • látogatókat fogadni
 • az orvosi felügyelethez
 • panaszt tenni a szolgáltatások minőségével kapcsolatosan
 • a Nappali központ látogatásához és a tevékenységeken való részvételhez
 • az otthon által szervezett tevékenységen való részvételhez
 • a szolgáltatások folytonosságához (amig tartanak a nehéz helyzetét kiváltó körülmények)
 • objektív körülmények közt visszautasítani a szolgáltatásokat
 • időben és érthetően értesítve legyen:
 • szociális jogairól, a jogi védelmi intézkedésekről és veszélyes helyzetekről
 • a szociális szolgáltatásnyújtásban bekövetkezett változásokról
 • más szociális szolgáltatásnyújtási lehetőségekről
 • a belső rendszabályzatról
 • részt venni a kapott szociális szolgáltatások értékelésében és a döntéshozatalban az alkalmazott szociális beavatkozást tekintve, választhat a beavatkozási módszerek közül, ha vannak ilyenek.
 • Hozzáférhetőség a személyi iratcsomójához

Az központ kedvezményezettjeinek kötelezettségei:

Betartani az intézmény napirendjét:

Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára és biztonságára. Valamennyi fent járó lakó – egészségi állapota függvényében – az otthonból szabadon kijárhat. Egyéb esetben hozzátartozói kísérettel.

 • Az otthon ajtói 20 órakór záródnak. Abban az esetben, ha a kedvezményezett az otthonon kívül szeretné tölteni az éjszakát kötelessége előzetesen jelezni a szolgálatos személyzetnek..
 • A látogatási program naponta 09 és 20 óra közt van. Ebben az intervallumban az otthon lakói látogatókat fogadhatnak.

Tilos a látogatóknak alkoholos italt az otthonba behozni, illetve tilos mámoros állapotban az épületbe belépni!

 • A lakóknak kötelessége betartani az étkezés időket, melyek a következők: Reggeli 8:30 - 9:30, Ebéd 12:30 -13:30, Vacsora 18.30 – 19:30

Ha nem elegendő a mennyiség, saját költségén kiegészítheti azt. A napi élelemadag a jelenlegi törvényhatályos normáknak megfelelően van biztosítva. Abban az esetben, ha az illető nem tudja elfogyasztani az adagját elviheti a maradékot, de csak a sajátját.

 • Rendszeres tisztálkodás minden lakóra kötelező jellegű. A lakóterület higiéniáját illetően a lakók szobájában heti egy alkalommal takarítanak, minden bentlakó ágyneműje és ruhája heti egy alkalommal kerül mosására, és az ablakok havi egy alkalommal kerülnek takarításra, egy előre megállapított grafikon szerint.
 • Aktív részvétel a szociális szolgáltatásokon és a személyre szabott segítség és gondozási terv átértékelésében és felülvizsgálatában. Tartsa be a személyre szabott terv keretein belül meghatározott feltételeket és rendelkezéseket.
 • Helyes adatokat szolgáltasson identitását, családi, orvosi, gazdasági és szociális helyzetét tekintve és engedélyezze a szociális szolgáltatások szolgáltatójának, hogy ellenőrizze ezek valóságát.
 • Tartsa be a szolgáltató belső rendszabályzatát.
 • Havonta fizesse ki a szolgáltatások ellenértékét. Abban az esetben, ha több mint 7 napot kíván az intézeten kívül tölteni nem köteles kifizetni az illető a napokat.
 • Ne rongálja az otthon tulajdonát, szándékos rongálás esetén a szolgáltató a károk javítását megfizeteteheti, illetve jogában áll kizárni az otthonból az illető személyt.
 • Tilos az alkohol fogyasztás az otthonban. (alkohol behozása nem engedélyezett és tilos ittas állapotban az otthonban tartozkodni).

Ezen kötelezettség be nem tartása feljogosítja a szolgáltatót, hogy kizárja a személyt az otthonból!

 • Tilos dohányozni a Központban!– elsősorban tűzvédelmi előírások miatt, másrészt a személyes biztonság érdekében.

Kérjük dohányos lakóinkat, hogy a dohányzásra kijelölt helyet vegyék igénybe, és legyenek tekintettel a nem dohányzók védelmére is.

 • Ne tartson élelmiszert a szobában, csak a hűtőszekrény tároló helységben szabad tárolni. Ha nincs saját hűtőszekrény a rendelkezésére, abban az esetben használhatja az otthon hűtőszekrényét.
 • Ne zavarja a lakótársai nyugalmát, felkérjük a lakókat a csendóra betartására 22.00 - 06.00 óra közt.
 • Együttlakás esetén, az együttlakók működjenek együtt és kölcsönösen segítsék egymást.
 • Viselkedjen megfelelően, tanusítson tiszteletet a társaival szemben.
 • Működjön együtt az otthon személyzetével.
 • Szükség esetén jelentkezzen a szolgálatos orvosi személyzetnél
 • Személyes és adminisztratív problémákkal, hogy ha segítségre van szüksége konzultáljon a szociális munkásokkal.
 • Lakók közti konfliktus esetén azonnal értesítse az otthon személyzetét.
 • Őrizze meg az otthon tisztaságát és gondoskodjon a környezetéről.
 • A lakónak televízión, hűtőszekrényen, rádión, lámpán, hajszárítón kívül más elektromos készüléket nem szabad behoznia az otthonba. Ha van a tulajdonában a felsorolt készülékeken kívül más elektromos készülék is, akkor leadhatja az otthon raktárába.

A szoba elhagyásakor megkérjük kikapcsolni az elektromos készülékeket, a villanyt, valamint elzárni a vizcsapot!

 • Engedélyezze a személyzet belépését a szobába.