Napközi központ

Nappali ellátást biztosító intézmény. Az ellátást igénybevevők számára szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatást szervez. Célunk az idősek napköziközpontjában résztvevő személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése.

A Zathureczky Berta Napközi Központ napi kétszeri étkezést biztosít, amely minőségi és mennyiségi szempontból összeállított, tápanyagokban gazdag, változatos és egészséges étrendből áll.

A Zathureczky Berta Napközi Központ szakképzett személyzet által (orvos, orvosasszisztens, ápoló) állandó felügyeletet és az ápoló személyzet higiéniai alapellátást bizosít. A szociális munkások egyéni és csoportos szaktanácsadást, ergoterápiát nyújtanak, valamint a pszhológus egyéni és csoportos terápiákat biztosít. A Napközi Központ kizárólag csak munkanapokon működik.

A Zathureczky Berta Napközi központ szállítást biztosít az igénybevevők számára.

A kedvezményezettek felvételi kritériumai a következők:

 1. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek fogadhatók be, akik saját nyugdíjjal rendelkeznek.
 2. Olyan idős személyek is bekerülhetnek, akik nem rendelkeznek megfelelő életkörülményekkel, mindennapi életük folyamata valamilyen okból akadályozva van
 3. Ha egy jelentkező személy pszichiátriai vagy szenvedély betegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretén belül kell gondoskodni.
 4. Rendelkezzen sepsiszentgyörgyi lakcímmel
 5. Önálló nyugdíjas személyek, akik részt tudnak venni a csoportos tevékenységeken, mozgási képességeik nincsenek korlátozva.

A Napközi központ kedvezményezettjeinek jogai és kötelezettségei

A kedvezményezettek jogosultak az összes otthon által nyújtott szolgáltatáshoz

Joguk van:

 • bármikor lemondani az otthon szolgáltatásairól
 • az orvosi felügyelethez
 • panaszt tenni a szolgáltatások minőségével kapcsolatosan
 • az otthon által szervezett tevékenységen való részvételhez
 • a szolgáltatások folytonosságához (amig tartanak a nehéz helyzetét kiváltó körülmények)
 • időben és érthetően értesítve legyen:
  • szociális jogairól, a jogi védelmi intézkedésekről és veszélyes helyzetekről
  • a szociális szolgáltatásnyújtásban bekövetkezett változásokról
  • más szociális szolgáltatásnyújtási lehetőségekről
  • a belső rendszabályzatról
 • részt venni a kapott szociális szolgáltatások értékelésében és a döntéshozatalban az alkalmazott szociális beavatkozást tekintve, választhat a beavatkozási módszerek közül, ha vannak ilyenek.
 • Hozzáférhetőség a személyi iratcsomójához

kötelezettségei:

Betartani az intézmény napirendjét:

 • A lakóknak kötelessége betartani az étkezés időket, melyek a következők: Reggeli 8:30 - 9:30, Ebéd 12:30 -13:30
 • Aktív részvétel a szociális szolgáltatásokon és a személyre szabott segítség és gondozási terv átértékelésében és felülvizsgálatában. Tartsa be a személyre szabott terv keretein belül meghatározott feltételeket és rendelkezéseket.
 • Helyes adatokat szolgáltasson identitását, családi, orvosi, gazdasági és szociális helyzetét tekintve és engedélyezze a szociális szolgáltatások szolgáltatójának, hogy ellenőrizze ezek valóságát.
 • Tartsa be a szolgáltató belső rendszabályzatát.
 • Havonta fizesse ki a szolgáltatások ellenértékét.
 • Ne rongálja az otthon tulajdonát, szándékos rongálás esetén a szolgáltató a károk javítását megfizeteteheti, illetve jogában áll kizárni az otthonból az illető személyt.
 • Tilos az alkohol fogyasztás az otthonban. (alkohol behozása nem engedélyezett és tilos ittas állapotban az otthonban tartozkodni).
 • Viselkedjen megfelelően, tanusítson tiszteletet a társaival szemben.
 • Működjön együtt az otthon személyzetével.
 • Szükség esetén jelentkezzen a szolgálatos orvosi személyzetnél
 • Személyes és adminisztratív problémákkal, hogy ha segítségre van szüksége konzultáljon a szociális munkásokkal.
 • Lakók közti konfliktus esetén azonnal értesítse az otthon személyzetét.

Őrizze meg az központ tisztaságát és gondoskodjon a környezetéről.