Társadalmi és szabadidős programok

A programokban való részvétel önkéntes, amelyen a lakók egyéniségüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt. A lakók hódolhatnak hobbyjuknak, de a közösségért tenni akarók a műsorok, kirándulások stb. szervezésében is részt vehetnek.

A lakók a központban működő kulturális szolgáltatásokat önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe. A kreatív foglalkozásokon való részvétel önkéntes, egyéni érdeklődés alapozza meg.

Különböző tevékenységeket szervezése:

  • személyre szabott, egyéni foglalkozások
  • kulturális tevékenységek (színházi előadások, filmnézés, könyvtár, szórakoztató előadások szervezése a Közpotban), újabb ismeretek és élmények gyarapítása érdekében,
  • aktív testi-lelki megőrzés érdekében egyéni vagy csoportos tornák a motricitás és a térbeli tájékozódás megtartása és fejlesztése érdekében,
  • szellemi és szórakoztató tevékenységek, ergoterápiás típusú csoport tevékenységek, játékok az egyes képességek megtartása és fejlesztése érdekében (kreativitás, figyelem, memória, koncentráció), társasjátékok, a társadalmi kapcsolatok pozitív befolyásolása érdekében.
  • hitélet gyakorlása, lelki gondozás
  • tömegkommunikációs eszközök használata (újságok, DVD, rádió, TV, internet) a társadalomban való tájékozottság érdekében
  • születésnapok, ünnepek megünneplése
  • kirándulások és más szabadidős tevékenységek szervezése

A nyaralás, kirándulás, színház-, múzeumlátogatás stb. költségei a lakót terhelik. A mentálhigiénés csoport szervezi a foglalkoztatást, az ebben való részvétel a lakók részéről önkéntes.

A meglévő képességek fejlesztése, szinten tartása érdekében az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának megfelelően önkéntes alapon történő foglalkoztatás az intézmény közvetlen környezetében végezhető.