Hogyan működünk?

A Zathureczky Berta Központ a Sepsiszentgyörgy Városi Tanácsnak alárendelt, helyi érdekeltségű közintézmény, amely különálló jogi személyiséggel rendelkezik, és amelyet a 169/ 2003-as határozat alapján létesítettek. A Központ a 351/2016-os Helyi Határozattal jováhagyott Belső Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik.

Az Idősek szocio-medikális központja egy Phare Access Pályázat révén jött létre 2003-ban, amelyet a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, valamint a Kovászna megyei Vöröskereszt kezdeményezett.

Ingatlan:

A központ a Grigore Bălan tábornok út 31. szám alatt működik. Az Otthon számára helyet biztostó ingatlan összfelülete 1834 négyzetméter a következő beosztással: egy épületszárny, földszint, két emelet, valamint kialaktott tetőtér, belső lépcsőházzal, felvonóval.

A szocio - medikális szolgáltatást nyujtó Zathureczky Berta Központ kiváló hírneve a minőségi szolgáltatásoknak és körülményeknek köszönhető.

Az ápolást-gondozást nyújtó intézmény célja a beköltözött idős embernek a megváltozott életkörülményei mellett biztosítsuk az emberhez méltó tartalmas életet. Az egészség helyreállítása, illetve az egészségromlás megakadályozása, késleltetése mellett legfontosabb feladatunk annak elősegítése, hogy lakóink harmonikusan éljék meg napjaikat, szabadidejüket tartalmasan töltsék, családi kapcsolataikat megtartsák. Az aktivitás fenntartása, mind a testi, mind a szellemi tevékenységre vonatkozik.

A hatályos jogszabályok szerint az Idősek Otthonában a gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy vehető fel.

A gondozási folyamat magába foglalja a lakók fizikai ellátását, egészségügyi és mentálhigiénés gondozását, fizikóterápiás kezelést, gyógytornát, valamint a szabadidő célszerű, hasznos eltöltését.

A Zathureczky Berta Központ által biztosított szolgáltatás típusok:

  1. Bentlakásos rendszer/_f/fotok/IMG_5672.jpg
  2. Napközi központ./_f/fotok/IMG_5596%20modified.jpg
  3. Respiro program, (meghatározott időre gondozás)
  4. Klub tevékenység
  5. Foglalkozás terápiák

Az elmúlt évek közös munkájának eredményeként sikerült egy olyan szintű ellátást biztosítani, mely ellátás egyenlő hangsúlyt helyez a jólét három összetevőjére: testi-lelki egészségre, szociális biztonságra és alapvető emberi jogokra. Ezt egy jól szakképzett, nagyfokú empátiával rendelkező, szeretetet nyújtani képes csapatmunkával lehet elérni, hogy a családi légkört nélkülözni kényszerülő idős emberek minél kevesebb frusztrációt érezzenek.

A kiváló életkörülmények biztosítása mellett, időseink egy folyamatos széleskörű felvilágosításban részesülhetnek, mint az öregedés folyamatainak megismerése és elsajátítása.

Az egészségügyi nevelés a legfőbb forrása az önállóság megőrzésének, a korai elöregedés megelőzésének, a függőség kialakulásának folyamatában. Legfőbb cél a valós lehetőségek tudatosítása, az öregségtől és a haláltól való félelem legyőzése, a generációk közötti konfliktusok csökkentése valamint aktív részvétel a hétköznapokban. A lelki felkészítés lényeges folyamata az idősek gondozásának, ezáltal legyőzve a hiábavalóság érzetét.

A szabadidős és közösségi, kulturális, kézműves programokon való részvételel, gyakorolhatják a szellemi és fizikai képességek karbantartását.

A Zathureczky Berta Központban a szocio - medikális gondozás, szakképzett személyzet által biztosított (családorvos, fizikoterápiás orvos, pszihológus, szociális munkás, kinetoterapeuta, orvosi asszisztensek).

Intézményünk szakmaiságáról, tisztelettudásáról, odaadásáról tesz bizonyságot, valamint átveszi a család szerepét, megértést, szeretetet, támogatást biztosítva gondozottai számára.

Save